Sprawdzenie Serial Number w urządzeniach Apple

 
 

Mac serial Decoder, sprawdzenie Numeru Seryjnego urządzeń marki Apple.Sprawdzenie gwarancji i statusu blokady FMI (blokada aktywacji) we wszystkich urządzeniach Apple: iPad, iPod, iPhone, iWatch oraz w komputerach Mac.

Wystarczy podać numer seryjny (Serial Number) urządzenia aby otrzymać wszystkie dostępne informacje.

Informacje pochodzą z publicznej i ogólnodostępnej bazy danych producenta. Wyniki przedstawione są w celu edukacyjnym.